Druhý rok činnosti nadácie

Nadácia Keď potrebujete pomôcť, Universal maklérsky dom pomáha už tretí rok. Žiadosti, ktoré sprostredkovatelia Universalu zaslali boli posúdené...

Krásny a nezabudnuteľný zážitok

Ďakujeme Nadácií Keď potrebujete pomôcť Universal maklérsky dom....

Nadácia prispela na tandémový bicykel nevidiacemu Attilovi Antálovi

Ľudia so zrakovým postihnutím majú vo väčšine prípadov zdravé ruky aj nohy. Teoreticky im nič nebráni v tom, aby robili všetky bežné aktivity ako...

Podporili sme Domov sociálnych služieb DÚHA

Domov sociálnych služieb DÚHA v Bardejove poskytuje celodennú starostlivosť o deti a dospelých s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím vo veku od...

Pomohli sme Barborke Lackovej a Viere Hubičákovej

Barborka Lacková od narodenia trpí Crouzonovým syndrómom a DMO. Jej stav si vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť. Nadácia jej darovala 500,- € na...

Venovali sme 500,- € Marcovi Petruškovi

Marco Petruška je 9-ročný chlapec, ktorý prišiel čiastočne o sluch. Prispeli sme mu sumou 500,- € na liečbu v hyperbarickej komore. Prajeme mu...

Darovali sme 500,- € Lukáškovi Vaisovi

Dvojročnému Lukáškovi Vaisovi, ktorému diagnostikovali plastickú kvadruparézu, sme prispeli sumou 500,- € na rehabilitačný pobyt....

Prispeli sme útulku pre bezdomovcov

Gréckokatolícka charita v Prešove je organizáciou, ktorá pomáha ľuďom bez domova a v núdzi. Okrem množstva poskytovaných sociálnych a...

V Komárne sme darovali 500,- € na rehabilitáciu malej Noémi

Na základe odporúčania regionálneho riaditeľa Komárno, pána Daniela Pálmaya sa k nám dostala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku...

Prispeli sme Martinovi Murínovi na posilňovacie zariadenie

Na základe odporúčania regionálnej riaditeľky Evy Ličákovej z Prešova sme prispeli Martinovi Murínovi sumou 500,- € na kúpu posilňovacieho...

Stránky