Nadácia


Nadácia každoročne vyhlasuje výzvu pre sprostredkovateľov, ktorí majú možnosť navrhnúť  projekty jednotlivcov alebo skupín, ktoré sa ocitli v nepriaznivej situácii. V prípade, že sprostredkovateľ vo svojom okolí vie o jednotlivcovi, rodine alebo organizácii, ktorá potrebuje pomoc, môže zaslať  nadácií žiadosť o poskytnutie tejto pomoci.
UNIVERSAL maklérsky dom a.s. poskytol nadácii tento rok sumu 35 000,- €, ktorá bude prerozdelená medzi jednotlivé projekty. Okrem toho sa podarilo nadácií vyzbierať takmer 5 000,- € z 2% daní. Počet projektov, ktoré tento rok zaslali sprostredkovatelia nadácií, bolo 67. Nadácia sa rozhodla, že podporí  väčšinu z nich. Pomoc bude smerovaná najmä deťom a dospelým, ktorí  sa ocitli v nepriaznivej situácií kvôli chorobe alebo postihnutí, a potrebujú pomoc s financovaním pomôcok, ktoré by im umožnili riadne fungovať.  Nadácia dostala mnoho žiadostí detí a dospelých s neurologickými poruchami pohybu, ktoré vznikajú pri detskej mozgovej obrne, po úrazoch hlavy či mozgových príhodách. Rehabilitácia a liečba je pre tieto rodiny veľmi finančne náročná, nakoľko ich poisťovne nepreplácujú.
Nadácia Keď potrebujete pomôcť Universal maklérsky dom pomôže okrem jednotlivcov aj školám, sociálnym zariadeniam, občianskym združeniam, ktoré pomáhajú ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácií. Vyhodnotenie použitia projektov nadácia zverejní na svojej stránke do konca roka 2016. Ďalšia výzva na zasielanie projektov prostredníctvom sprostredkovateľov spoločnosti Universal maklérsky dom a.s. bude vyhlásená na jar 2017.