O nás

Myšlienka „Keď potrebujete pomôcť“ sprevádza UNIVERSAL maklérsky dom a.s. už dlhé roky. A to nielen vo vzťahu ku klientom, ale najmä k tým, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej alebo zdravotnej situácii. Z tohto dôvodu založila spoločnosť Universal maklérsky dom a.s. Nadáciu Keď potrebujete pomôcť Universal maklérsky dom.

Nadácia bola zriadená s cieľom trvale a kontinuálne podporovať a pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Každý človek, každé dieťa sa vo svojom živote stretáva s rôznymi problémami, ťažkosťami a prekážkami. Pri ich riešení niekedy potrebujú pomoc druhého človeka. Spôsobov ako v dnešnom svete pomáhať je veľa, a my sme si jeden z nich našli a rozhodli sme sa ho aj zrealizovať. Pomáhať všade tam kde sprostredkovatelia vo svojom okolí cítia, že by pomoc mala byť poskytnutá. Pretože život je príliš krátky na to, aby sme si v ňom jeden druhému nerobili radosť.

Naša nadácia bola zriadená za účelom podpory charitatívnych projektov a prerozdelenia finančných prostriedkov pre cieľové skupiny. Verejnoprospešným účelom nadácie je najmä humanitná pomoc a podpora sociálne a zdravotne znevýhodnených jednotlivcov a skupín, rozvoj vzdelávania a komunitného života.

Ďakujeme, že nám pomáhate robiť dobré skutky.