Pomohli sme

V prvom roku činnosti nadácie bola vyhlásená výzva na podporu charitatívnych a verejnoprospešných projektov. Prijaté žiadosti boli zamerané na pomoc jednotlivcom alebo skupinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej alebo zdravotnej situácií. Okrem nich sme podporili aj projekty organizácií, ktorých činnosť je zameraná na rozvoj vzdelávania a komunitného života. Na základe odporúčaní sprostredkovateľov Universalu bolo v roku 2014 finančne podporených 33 projektov. Sme veľmi radi a poctení, že sme aj my mohli pomôcť takýmto spôsobom a pevne veríme, že budeme schopní pomáhať stále viac a viac.